Tri prúty (Three twigs)

THREE TWIGS

While a King Svätopluk was dying, he commanded to bring his three sons: Mojmír, Svätopluk and Predslav. He got out of bed, took twigs into his hands and he gave it firstly to Mojmír, then Svätopluk and Predslav. He wanted them to break the twigs on their knees. Neither of them could do it. Then he devided those twigs and gave one to each of them. The sons broke it without much effort. The king wanted them to take a piece of advice of it. When they will argue with each other and they will not fight against their enemy together, it will be easy to fail. His sons did not listen to their father’s advice, so their kingdom fell apart as they fighted.

TRI PRÚTY

Keď umieral kráľ Svätopluk, prikázal, aby mu k posteli priviedli jeho troch synov: Mojmíra, Svätopluka a Predslava. Nahol sa z postele, vzal do rúk zväzok prútov a podal ich najprv Mojmírovi, potom Svätoplukovi a Predslavovi, aby ich na kolene polámali. Ani jeden zo synov zväzok prútov polámať nevládal. Potom kráľ rozviazal prúty a dal každému jeden z nich. Synovia bez veľkej námahy prúty polámali. Svätopluk im povedal, aby sa poučili na tomto príklade. Keď sa budú hašteriť a biť medzi sebou, keď nebudú svorne bojovať, stanú sa ľahkou korisťou dobyvateľa. Synovia si radu slávneho kráľa nezobrali k srdcu a súperili o moc, aj vďaka tomu sa ich kráľovstvo rozpadlo.

Simona Šebová, 2.D

Post Author: m.heczko

Leave a Reply