Narodil sa Kristus Pán

Slovak christmas carol.

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,
z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa.
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám Pán narodil sa.

The Christ Lord was born, let´s enjoy ourselves
The flower bloomed out of the rose , let´s enjoy ourselves
Out of the pure life, out of the royal family
Our Lord was born.

Post Author: m.heczko

Leave a Reply